1 – Maksuehdot

Hyväksymällä käyttöehdot hyväksyt myös, että otat välittömästi yhteyttä asiakkaaseen, kun olet saanut sähköpostivahvistuksen siitä, että hän on varannut veneen järjestelmäämme. Sinun vastuullasi on kerätä lisätietoja. Jos et pysty tai halua täyttää vuokrausta asiakkaan kanssa, ota meihin yhteyttä, jotta voimme palauttaa sanotun asiakkaan. Kaikkia vuokria pidetään varovaisina, kunnes sekä asiakas että veneen omistaja suostuvat ja ottavat yhteyttä toisiinsa. Kaikille vuokra-asiakkaille ilmoitetaan ennen liiketoimia ja myös sähköpostitse tapahtuman jälkeen, että Easy Boat Bookingin kautta tehdyt vuokrat EIVÄT ole voimassa, ennen kuin hän ottaa sinuun yhteyttä, veneen omistajaan ja hyväksyt ja vahvistat tapahtuman. Halutessamme voimme ottaa sinuun yhteyttä myös puhelimitse, faksihärän tekstiviestillä vahvistaaksemme tapahtumat, jos sähköposti ei ole sopiva.

2 – Käyttöehdot

 1. Easy Boat Booking on 2 Quai de l’Amiral Courbet 06230 Villefranche-sur-Mer Francen projekti. Käyttämällä Easy Boat Booking -sivustoa ilmaiset hyväksyväsi näiden käyttöehtojen sitomisen. Käyttöehtojen nykyinen versio on aina saatavilla tällä Web-sivulla. Jos et hyväksy käyttöehtoja, et voi käyttää tätä sivustoa. Easy Boat Bookingilla on oikeus irtisanoa sopimuksesi, jos et noudata käyttöehtoja. Seuraavat käyttöehdot koskevat kaikkia olemassa olevia ja tulevia vuorovaikutuksia sinun ja tämän sivuston välillä. Termejä “sinä”, “sinun” ja “laitos” käytetään tässä yhteydessä keskenään viittaamaan kaikkiin henkilöihin ja liiketoimintayksiköihin, jotka käyttävät tätä sivustoa.
 2. Hyväksyttävien poikkeamien näistä käyttöehdoista (kuten lisäsopimuksista tai takuista), jotka ylittävät sopimuksen sisällön, mukaan lukien nämä käyttöehdot, on oltava kirjalliset.
 3. Easy Boat Booking pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, ja sinun vastuullasi on tarkistaa nämä sitovat käyttöehdot säännöllisesti. Jos et hyväksy muutettuja käyttöehtoja, sinulla on oikeus irtisanoa sopimuksesi 30 päivän kuluessa käyttöehtojen muuttamisesta. Jos sopimusta ei peruuteta näiden 30 päivän aikana, hyväksyt muutetut käyttöehdot. Hyväksyt, että tämän sivuston käytön jatkaminen tällaisen muutoksen jälkeen osoittaa, että hyväksyt tällaisen muutoksen.

3 – Verkkosisällön käyttö

 1. Laitos takaa, että kaikki laitoksen toimittamat ja julkaisemat tiedot ja materiaalit ovat paikkansapitäviä, täydellisiä eivätkä harhaanjohtavia ja että kaikki laitoksen toimittamat ja julkaisemat tiedot ja materiaalit eivät loukkaa tai kavalta tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, kauppasalaisuuksia tai muuta omistusoikeutta tai oikeutta julkisuuteen tai yksityisyyteen; ei riko mitään Ranskan lakeja tai määräyksiä, ja jos laitos ei sijaitse Ranskassa, se ei riko mitään lakia tai asetusta laitoksesta peräisin olevassa maassa. Easy Boat Booking pidättää oikeuden välittää kaikki kulut, jotka johtuvat laitoksen rikkomisesta tai loukkaavalle laitokselle toimitettujen tietojen tai materiaalin väärinkäytöstä. Easy Boat Booking ei esitä nimenomaisia tai oletettuja takuita tilojen tarjoaman tiedon tai materiaalin oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta.
 2. Easy Boat Booking ryhtyy asianmukaisiksi katsomiinsa toimiin lähetettyjen tietojen osalta, jos se uskoo, että tiedot voivat aiheuttaa vastuuta tai haittaa. Easy Boat Bookingilla on oikeus poistaa käytöstä tai poistaa käytöstä tai poistaa sivuja, jotka sisältävät laitoksen antamista tiedoista, ja poistaa laitoksen mainokset tai tarjoukset. Laitokselle ilmoitetaan ajoissa sivun, mainoksen tai tarjouksen mahdollisesta keskeytymisestä tai poistamisesta. Sama pätee, jos kolmas osapuoli ilmoittaa Easy Boat Bookingille tällä sivustolla saatavilla olevien tilapostitietojen muokkaamisesta tai poistamisesta, koska se loukkaa toisen henkilön tai liiketoimintayksikön oikeuksia. Jos syytetty laitos voi esittää todisteita siitä, että kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaaminen ei ole todennäköistä, Easy Boat Booking palauttaa vammaiset tai poistetut tiedot esitettyjen todisteiden tarkastelun jälkeen.
 3. Easy Boat Bookingin avulla tilat voivat julkaista luokiteltuja mainoksia luokiteltujen luokkien mukaan määritettyä tarkoitusta varten. Easy Boat Booking -verkkosivujen käyttö muihin tarkoitusta varten on laitonta, mukaan lukien mainosmainoksia tai niiden johdannaisia. Laitos takaa, että laitos ei julkaise mitään tietoja tai materiaalia, jotka sisältävät herjaavaa, säädytöntä, pornografista tai halventavaa sisältöä. Easy Boat Booking pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan irtisanoa laitoksen sopimuksen, jos näiden käyttöehtojen rikkomista epäillään tai se on ilmeistä. Jos näitä käyttöehtoja rikotaan, laitos on vastuussa.
 4. Jokainen luokiteltu mainos tai tarjous voidaan postia vain kerran. Laitoksessa voi olla kuva ainoastaan sopivasta vene- tai venetyypistä, vaihtoja ei sallita.
 5. Easy Boat Booking pidättää oikeuden poistaa luokiteltuja mainoksia tai tarjouksia, jotka julkaistaan useita kertoja, kuulematta laitosta.
 6. Easy Boat Booking pidättää oikeuden näyttää bannereita ja muita mainoksia voittoa varten millään Easy Boat Booking -verkkosivulla.

4 – Referenssit ja linkit

Easy Boat Booking ei ole vastuussa tai vastuussa kolmansien osapuolten Web-sivustojen sisällöstä, jota käytetään easy boat bookingin suorien tai epäsuorien viittausten tai linkkien kautta, ellei ole selvää, että Easy Boat Bookingilla oli tietoa loukkaavasta tai haitallisesta kolmannen osapuolen sisällöstä, ja Easy Boat Bookingin olisi voitu kohtuudella odottaa estävän pääsyn tällaiseen kolmannen osapuolen sisältöön. Easy Boat Bookingilla ei yleensä ole vaikutusta mihinkään viitattujen tai linkitettyjen kolmansien osapuolten Verkkosivustojen nykyiseen ja tulevaan suunnitteluun ja sisältöön. Näin ollen tällaiset viittaukset ja linkit eivät edusta Easy Boat Bookingin hyväksyntää viitatulle tai linkitetylle kolmannen osapuolen sisällölle. Tämä koskee kaikkia viittauksia ja linkkejä sekä tietoja, joita easy boat bookingin vieraskirjaan, foorumeihin, postituslistoihin ja mainoksia tai tarjouksia sisältäviin sivuihin liittyvät tilat ovat antaneet tai lähettäneet. Laittomia, epätarkkoja tai puutteellisia tietoja sisältävän viitattu tai linkitetty Web-sivuston omistaja on yksin vastuussa tällaisten tietojen käytöstä tai käytön puutteesta aiheutuvista vahingoista.

5 – Teollis- ja tekijänoikeudet

Kaikki Easy Boat Bookingin kehittämä sisältö on Easy Boat Bookingin yksinomaista omaisuutta, ja se on Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeus- ja immateriaalioikeuslakien suojassa. Tällaisen sisällön, kuten grafiikan, äänitiedostojen, videotiedostojen ja muiden digitaalisten tai painettujen asiakirjojen, luvaton jakelu tai käyttö on kielletty. Kaikkia Web-sivuja käsitellään immateriaalioikeuksina. Et saa kopioida, jäljentää tai levittää Web-sivuja osittain tai kokonaisuutena mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen. Web-sivujen ja muun immateriaalioikeuksien jäljentäminen ja muu käyttö missä tahansa mediassa on sallittua vain Easy Boat Bookingin kirjallisella luvalla.

6 – Muu kuin julkinen alue

 1. Easy Boat Booking voi antaa sinulle salasanan, joka mahdollistaa pääsyn tämän sivuston ei-julkiseen alueeseen, jossa voit julkaista tietoja ja materiaalia käyttöehdoissa asetettujen ohjeiden mukaisesti. Et saa antaa salasanaa kolmansille osapuolille tai jakaa sitä kolmansille osapuolille.
 2. Easy Boat Booking ei voi seuloa tai seurata laitoksen ei-julkisella alueella julkaisemaa tietoa. Easy Boat Bookingin ei-julkiseen alueeseen antamalla laitoksella on yksinomainen vastuu kaikista tiedoista, jotka on lähetetty julkiseen alueeseen edellä mainitulla salasanalla.
 3. Suostut olemaan julkaisetta mitään materiaalia, kuten grafiikkaa, äänitiedostoja, videotiedostoja tai muita digitaalisia tai painettuja tiedostoja, jotka ovat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai jotka loukkaavat niitä, ellei sinulla ole tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuksien omistajan lupaa julkaista sitä.
 4. Easy Boat Bookingilla ei ole lakisääteistä velvoitetta valvoa tämän sivuston tilojen antamia tietoja, eikä se edusta tai takaa tämän sivuston tilojen antamien tietojen totuudenmukaisuutta, tarkkuutta, laillisuutta tai luotettavuutta. Jos jokin laitoksen tällä sivustolla tarjoama sisältö merkitsee oikeudellista tai moraalista rikkomusta tai käyttöehtojen rikkomista, laitos on yksin vastuussa kaikista vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta välillinen ja satunnaiset vahingot ja tällaisesta lähetetystä tiedosta johtuvat kadonneet voitot.

7 – Tietosuoja ja tietosuoja

 1. Ellei kirjallisesti toisin määrätä, tämän sivuston tilojen antamista tiedoista ei käsitellä luottamuksellisina. Tilalla julkaistujen mainosten tai tarjouksia sekä siihen sisältyviä yhteystietoja voidaan antaa kolmansien osapuolten (kuten online-hakemistoja, portaaleja, hakukoneita ja vastaavia yhteisöjä tai palveluita) saataville.
 2. Laitos hyväksyy Easy Boat Bookingin toimittaman tiedon sähköisen tallentamisen, käytön ja siirron Ranskan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
 3. Jos Easy Boat Booking tekee sopimuksia tai tytäryhtiöitä kolmannen osapuolen kanssa tarjotakseen tämän sivuston kautta saataville saatetut palvelut, se pidättää itsellään oikeuden luovuttaa kaikki tilatiedot kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan toiminnan jatkumisen ja turvallisuuden kannalta.
 4. Laitos ei saa käyttää tietoja, joita ei ole tarkoitettu tällaiseen laitokseen tai kolmannelle osapuolelle, tai kirjautua tilille, jota laitoksella ei ole lupaa käyttää.
 5. Laitos on tietoinen siitä, että kolmas osapuoli voi siepata ja käsitellä verkkoviestinnän ja tiedonsiirron. Laitos ottaa kaikki tällaiset riskit. Sähköpostiviestit voivat olla epävarmoja: ammattitaitoiset kolmannet osapuolet voivat siepata ja käyttää tällaista viestintää.

8 – Palveluvalikoima

 1. Easy Boat Bookingin tarjoamista palveluista määrätään sovellettavassa sopimuksessa.
 2. Easy Boat Booking pidättää oikeuden muuttaa, laajentaa tai parantaa palveluita.
 3. Easy Boat Booking pidättää oikeuden lopettaa kaikki ilmaiset palvelut milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisesta lopettamisesta ei synny mitään oikeuksia tai oikeutta hyvityksiin tai muihin vahingonkorvauksiin.
 4. Easy Boat Booking pidättää oikeuden tehdä teknisiä muutoksia mihin tahansa palveluun. Tällainen muutos ei mahdollisuuksien mukaan heikentä palvelun toiminnallisuutta. Laitoksella ei ole oikeutta, eikä Easy Boat Booking ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ylittävät Easy Boat Bookingille mahdollisesti aiheutuneiden palvelumaksujen arvon.
 5. Easy Boat Booking tarjoaa tällä hetkellä erilaisia maksuton palvelu. Ei voida olettaa, että tällaiset palvelut pysyvät ilmaisina loputtomiin. Easy Boat Booking pidättää oikeuden muuttaa minkä tahansa ilmaisen palvelun maksupohjaiseksi palveluksi milloin tahansa. Easy Boat Booking voi ilmoittaa tiloille tällaisista palvelumaksurakenteen muutoksista, mutta se ei ole velvollinen tekemään niin.

9 – Sopimuskausi

 1. Sopimalla käyttöehdoista tila tehdä sopimuksen Easy Boat Bookingin kanssa.
 2. Kaikki sopimukset ovat voimassa yhden (1) vuoden, ellei toisin mainita. Jos kyseessä on päivitys, päivitetty sopimus on voimassa myös yhden (1) vuoden. Päivitetty sopimus koskee koko palvelupakettia ja tulee voimaan päivityksen yhteydessä.
 3. Sopimus voidaan peruuttaa kirjallisesti milloin tahansa ennen sopimuksen päättymispäivää, jotta vältetään sopimuksen automaattinen uusiminen. Sopimus voidaan irtisanoa myös milloin tahansa kriittisten olosuhteiden vuoksi. Kriittinen tilanne on ilmeinen, jos käyttöehtoja rikotaan merkittävästi tai jatkuvasti tai jos sopimuksen täytäntöönpano on mahdotonta. Jos sopimus irtisanotaan kriittisten olosuhteiden vuoksi, Easy Boat Booking pidättää oikeuden kieltää välittömästi pääsyn ei-julkiselle alueelle ja poistaa kaikki sivut tai niiden osat, jotka sisältävät aiemmin sopimuksen kohteen antamista tiedoista tai tarjouksista.

10 – Vastuunrajoitus

 1. Easy Boat Booking tutkii Easy Boat Bookingin sisältöä mahdollisimman hyvin. Easy Boat Booking ei takaa annettujen tai lähetettyjen tietojen paikkansapitävyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai oikea-aikaisuutta. Vieraskirjojen, foorumien ja vastaavien palvelujen tilojen tarjoamat tiedot edustavat sovellettavan laitoksen mielipidettä eivätkä merkitse easy boat bookingin hyväksyntää tällaisille tiedoille. Käytät tällaisia tietoja omalla vastuullasi.
 2. Easy Boat Booking ei ole vastuussa menetetyistä voitoista, liiketoiminnan keskeytyksistä, toteutumatta jäämättömistä kustannussäästöistä eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista. Tämä vastuunrajoitus ei koske tahallittomuudesta tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahingonkorvauksia.
 3. Easy Boat Booking ei ole vastuussa kadonneesta datasta. Laitoksen tehtävänä on suojata laitoksen tiedot turvatoimilla, jotka heijastavat teknologian nykytilaa ja mahdollistavat siten tällaisten tietojen jälleenrakentamisen mahdollisimman pienellä hyväksyttävällä tasolla. Lisäksi laitos vastaa tällaisten tietojen toimittamisesta Easy Boat Bookingille jälleen kerran ilmaiseksi.
 4. Easy Boat Booking ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat tulosta olosuhteista, joihin Easy Boat Booking ei voi vaikuttaa, mukaan lukien Jumalan teot tai työn keskeytykset.
 5. Easy Boat Booking ei seulo tai vahvista mainosten tai tarjouksia sekä tilojen henkilöllisyyttä.

11 – Lisäehdot

 1. Hyväksyt, että ainoa toimivalta ja paikka kaikille oikeudenkäynneille, jotka johtuvat tämän sivuston tai palvelujen käytöstäsi, on asianmukainen tuomioistuin, joka sijaitsee Ranskassa.
 2. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakeja.
 3. Jos jokin lopullisen toimivallan tuomioistuin pitää näiden käyttöehtojen säännöstä pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, osapuolten tarkoituksena on, että kaikkien näiden Käyttöehtojen kaikkien muiden määräysten tulkitaan pysyvän täysin pätevinä, täytäntöönpanokelpoisina ja osapuolia sitoviksi. Lisäksi osapuolet korvaavat pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman säännöksen säännöksellä, jolla on sama tarkoitus pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella tavalla.

päävalikko

× Kuinka voin olla avuksi? Saatavilla SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday